Jag har lång en erfarenhet från både stora och små företag, både som anställd och som egen företagare. Efter ca 30 år inom databranschen övergick jag år 2000 till venture-capitalbranschen och var under 14 år investeringsansvarig på Industrifonden. Jag har varit engagerad i styrelser och på annat sätt i mer än 25 olika high-tech bolag i tidiga skeden  med företagsbyggande, finansiering, management-,  strategi- och innovationsfrågor.