Välkommen till Hobbit Förvaltnings AB.

Hobbit  arbetar med strategiutveckling, affärsplaner, värderings- och finansieringsfrågor för teknikbolag i tidiga skeden.

Hobbit drivs av Lennart Gustafson som har lång erfarenhet av styrelsearbete från många olika bolag i tidiga skeden.

Kontakta mig gärna för hjälp med

  • styrelsearbete – management-,  strategi- och finansieringsfrågor