ergonomi

Ergonomisk arbetsplatsbedömning kan t.ex. gälla genomgång av existerande arbetsplatser, rådgivning och förslag vid ommöblering eller nyanskaffning av möbler och utrustning. Ergonomisk arbetsplatsgenomgång sker individuellt, men kan lämpligen även kompletteras med en ergonomiföreläsning för hela gruppen.

Den individuella ergonomiska arbetsplatsgenomgången innefattar arbetsredskapen, deras placering och hur personen arbetar med dem. Det som går att justera, t.ex. placering av datormus, tangentbord, stolsinställning etc. görs direkt under besöket. Vid behov av andra åtgärder, som t.ex. förändring av skrivbord eller ljus, ges en skriftlig anvisning hur detta bör ske.

Efter genomgången lämnas en skriftlig rapport över vad som kommit fram under besöket samt en åtgärdslista.