Hobbit Förvaltnings AB
Vikingagatan 57
217 74 Malmö

org.nr.:  556426-7986    Företaget är godkänt för F-skatt och är reg. för moms med momsreg.nr.:  SE556426798601 
bankgiro:  5793 – 4754

epost:    info ( at ) hobbit.se

EG Ergonomikonsult är en bifirma till Hobbit Förvaltnings AB

Lennart Gustafson nås på tel:  070-315 72 90  eller  lennart  ( at ) hobbit.se